NO.66

大牟田市民体育館
大牟田市宝坂町2-86
室内広め
自動照明
自動手洗い

全域地図にもどる
中央部地図にもどる