NO.64

大牟田文化会館
大牟田市不知火町2-10-2
自動扉(手かざし)
手すり固定
オストミー(シャワ-式)

全域地図にもどる
中央部地図にもどる